Därför bör du bli medlem i MICHELIN Drivers Community?

Genom MICHELIN Drivers Community kan du dela med dig av dina erfarenheter inom en rad olika områden, ge oss dina synpunkter produkter och tjänster men även ge oss möjlighet till större självinsikt.

Vi kommer att ta upp olika ämnen i samband med mobilitet, och du kan dela med dig av dina vanor, idéer och förväntningar för att hjälpa oss att förstå dig bättre. Vi vill att du ska stå i centrum för vårt arbete så att vi kan erbjuda dig produkter och tjänster som uppfyller dina behov.

Den här gruppen är en plats som är helt tillägnad dig, där det är du som får komma till tals.

Mer information